V našem e-shopu naleznete nabídku vybraných publikací k světonázorovým otázkám. Na prvním místě je to dílo „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ od Abd-ru-shina (Oskar Ernst Bernhardt, 1875–1941).

Tyto publikace prodává Nadace Poselství Grálu (Stiftung Gralsbotschaft), veřejně prospěšná, nadkonfesijní instituce. Byla založena v roce 1951 z podnětu Marie Bernhardtové, vdovy po Abd-ru-shinovi. Dnes je kniha „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ od Abd-ru-shina dostupná v mnoha jazycích a prakticky všech zemích světa. K Poselství Grálu se pojí řada dalších publikací.

Důležitým ideovým cílem celé ediční činnosti je zprostředkovávat trvalé hodnoty a podněty pro vědomý život.

Přejeme Vám hodně radosti při hledání, výběru a čtení!