Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

1.1 Pro užívání webových stránek https//shop-gral.com/cz a služeb prostřednictvím těchto stránek nabízených, platí následující Zásady ochrany osobních údajů. Tyto webové stránky jsou nabídkou společnosti Nakladatelství Poselství Grálu s.r.o., se sídlem Nováčkova 379/26, 614 00 Brno, IČ 46975691, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 7671, která je správcem dat ve smyslu čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR; dále jen „Nařízení“).

1.2 ochrana Vašich osobních dat je pro nás důležitá, zejména ve vztahu k zachování osobnostních práv při zpracování a využití těchto dat. Následují informace o získávání osobních údajů při návštěvě a využívání našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, chování při prohlížení webu.

 

2. Automatizované shromažďování a zpracování dat prostřednictvím webového prohlížeče

2.1 Jako u každých webových stránek shromažďuje náš server automaticky a dočasně údaje v dočasných souborech, které zprostředkovává webový prohlížeč, pokud jste tuto funkci ve svém prohlížeči nedeaktivovali. Pokud chcete zobrazit naše webové stránky, zpracováváme následující údaje, které potřebujeme pro jejich stabilní a bezpečné zobrazení (dle čl. 6 Nařízení):

  • IP-Adresa počítače, ze kterého přichází žádost o zobrazení stránek

  • požadavek zákazníka na zobrazení souborů

  • http-odpovědní kód

  • webová stránka, z níž na naše stránky přecházíte (referenční URL),

  • čas serverového požadavku

  • typ a verze prohlížeče

  • operační systém přihlašujícího se počítače

Vyhodnocení výše uvedených údajů ve vztahu ke konkrétní osobě neprobíhá. Tato data nejsou v žádném okamžiku přiřaditelná ke konkrétní osobě. Tato data také nejsou slučována s jinými daty, pokud k tomu nedáte svolení, např. přihlášením k odběru newsletterů (viz bod 3.2).

2.2 Využíváme analytický nástroj Mamoto (v souladu s čl. 6 Nařízení), který je hostován na stejném serveru, jako naše webové stránky. Nástroj využíváme k analýze návštěvnosti našich webových stránek; získané statistiky nám slouží jako podklad k jejich zlepšování.

Pro analýzu dat slouží soubory cookies (blíže viz bod 5), které se ukládají ve Vašem počítači. Takto získané informace jsou ukládány výhradně na stejném serveru, jako vlastní webové stránky. Jejich vyhodnocování můžete ukončit vymazáním cookies ve svém prohlížeči a zakázáním jejich ukládání v nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme Vás, že v takovém případě nemusejí být pro Vás naše webové stránky plně funkční. Kromě zákazu ukládání cookies ve Vašem prohlížeči můžete také odškrtnout níže uvedený odkaz a aktivovat tak Opt-out-plug-in:

Zde se můžete rozhodnout, zda ve Vašem počítači smí být uloženy cookies, sloužící k webové analýze, jež umožňuje provozovateli webových stránek získávání statistických dat o jejich návštěvnosti. Pokud se rozhodnete zakázat tuto funkci, klikněte na následující link, který ve Vašem počítači uloží deaktivační cookie pro nástroj Matomo.

Tyto webové stránky využívají nástroj Matomo s rozšířením „AnonymizeIP“. Díky tomuto rozšíření jsou IP-adresy zpracovávány ve zkrácené podobě, jež vylučuje možnost jejich přiřazení ke konkrétní osobě. IP-adresy získané z Vašeho prohlížeče nebo nástrojem Matomo nejsou propojovány s jinými osobními údaji.

2.3 Google Maps

Na těchto webových stránkách využíváme nabídku služby Google Maps (v souladu s čl. 6 Nařízení). Díky tomu Vám můžeme nabídnout interaktivní mapy přímo v rámci našich stránek a umožnit Vám pohodlné využívání jednotlivých funkcí těchto map.

Návštěvou těchto stránek obdrží Google informaci, že jste otevřeli příslušnou podstránku našich webových stránek. Kromě toho jsou zprostředkovány údaje, uvedené v bodu 2.1 těchto Zásad. To se děje nezávisle na tom, zda máte účet u Google a zda jste k tomuto účtu přihlášeni nebo ne. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu u Google, jsou tyto údaje přiřazeny přímo tomuto Vašemu účtu. Pokud si toto přiřazení dat k Vašeu účtu u Google nepřejete, musíte před aktivováním příslušné stránky s mapami z Vašeho účtu u Google odhlásit. Google ukládá Vaše údaje jako uživatelský profil a využívá je k reklamním účelům, pro účely průzkumu trhu a/nebo k uživatelskému zobrazení svých webových stránek. Takové vyhodnocování probíhá (i pro nepřihlášené uživatele) k zobrazení kontextuální reklamy a k informování ostatních uživatelů sociálních sítí o Vaší aktivitě na našich stránkách. Přísluší Vám právo se proti tomuto budování uživatelského profilu bránit. K jeho uplatnění se musíte obrátit přímo na Google.

Další informace k účelu a rozsahu sběru údajů a jejich zpracování poskytovatelem plug-inu Google Maps jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Zde také najdete podrobnější informace o Vašich právech a možnostech omezení shromažďování údajů z důvodu ochrany Vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google Vaše osobní data zpracovává i v USA a podřídil se při tom pravidlům EU-US Privay Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

3. Shromažďování a zpracování dobrovolně poskytnutých údajů

3.1 Obecná komunikace

Pokud nám poskytujete jakékoliv osobní údaje, ať už v rámci e-mailu nebo prostřednictvím našich webových stránek, děje se tak zásadně na dobrovolném základě. Tyto údaje jsou užity k naplnění smluvního vztahu, ke zpracování Vašich poptávek, případně objednávek, a k vlastním průzkumům trhu a průzkumům mínění a k zasílání vlastních reklamních sdělení poštou nebo e-mailem (v souladu s čl. 6 Nařízení). Údaje nejsou užívány k jiným účelům a zejména nejsou poskytovány třetím osobám za účelem reklamy, k průzkumům trhu, ani k průzkumům mínění.

3.2 Newsletter

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho newsletteru, potřebujeme Vaši e-mailovou adresu. Při tom máte možnost dobrovolně nám sdělit i svoje jméno. Spolu s Vaší e-mailovou adresou jsou shromažďovány a ukládány i údaje, poskytnuté Vaším webovým prohlížečem (operační systém, typ a verze webového prohlížeče, referenční URL, ze kterého jste na naše stránky přešli a Vaše IP-adresa). Tyto údaje jsou využívány pro komunikaci s Vámi v rámci naší nabídky newsletterů. Přihlášením se k odběru newsletterů souhlasíte se shromážďováním a ukládáním těchto údajů, potřebných k jejich rozesílání.

Při přihlášení k odběru newsletterů využíváme tzv. double-opt-in postup. To znamená, že Vám po Vašem přihlášení se k odběru newsletteru na našich webových stránkách zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzující e-mail s prosbou o potvrzení, že si zasílání newsletterů skutečně přejete. Pokud svoje přihlášení během 14 dnů nepotvrdíte, jsou Vaše údaje smazány. Kromě toho ukládáme i časy Vašeho přihlášení a potvrzení a IP-adresy, ze kterých k nim dochází. A to proto, abychom mohli doložit skutečnost Vašeho přihlášení a eventuelně vyjasnit případné zneužití Vašich osobních údajů (v souladu s čl. 6 Nařízení).

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a to s účinností do budoucna. Odvolání svého souhlasu můžete učinit prostřednictvím webového formuláře pro změnu údajů na našich stránkách (položka menu „Odběr novinek“ v zápatí stránek; kliknutím na „odhlásit“).

 

4. Předání údajů třetím osobám

4.1 Osobní údaje, které jste nám poskytli, zásadně nepředáváme třetím osobám. Výjimku tvoří pouze předání údajů:

– v rámci Vámi uděleného souhlasu (viz bod 3.2). Při shromažďování údajů jsou Vám sděleni jejich příjemci, resp. kategorie příjemců.

– v rámci zpracování Vašich požadavků a Vašich objednávek a využití našich služeb pověřeným subdodavatelům, kteří obdrží pouze údaje potřebné k naplnění předmětu své subdodávky a to pouze za účelem jejího naplnění.

– v rámci smluvně zajištěného zpracování údajů třetím stranám, které toto zpracování zajišťují (v souladu s čl. 28 Nařízení). Tyto externí zpracovatele pečlivě vybíráme a smluvně je zavazujeme k plnění našich pokynů i obecně platných zásad ochrany osobních údajů a tito zpracovatelé také podléhají pravidelné kontrole.

– v rámci plnění zákonných povinností vůči oprávněným stranám.

4.2 Na těchto stránkách jsou použity Pluginy sociálních sítí. Tyto pluginy jsou webové aplikace, které propojují tyto webové stránky s vybranými sociálními sítěmi. Tyto pluginy sociálních sítí ale nejsou přímo integrovány, ale je třeba je nejprve aktivovat přímým kliknutím na odkaz se symbolem příslušné sociální sítě. Teprve tímto kliknutím je navázáno propojení s příslušnou sociální sítí. Prostřednictvím tohoto propojení může být provozovateli příslušné sociální sítě sdělena Vaše IP-adresa a další uživatelská data v souvislosti s příslušnou sociální sítí. Podrobnosti k sociálním sítím naleznete v bodu 6.

 

5. Cookies

5.1 Tyto webové stránky využívají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně v mazipaměti Vašeho webového prohlížeče. Na našich stránkách jsou využívány následující druhy cookies. Jejich funkce je vysvětlena dále:

– Transientní Cookies (dazu 5.2)

– Persistentní Cookies (dazu 5.3).

5.2 Transientní cookies se automaticky mažou, když zavřete webový prohlížeč. Řadí se k nim především session-cookies. V nich se ukládá především tzv. session-ID, které umožňuje přiřadit různé požadavky Vašeho webového prohlížeče příslušné session. Váš počítač je tak znovu identifikován, když se na naše stránky vrátíte. Session-cookies se mažou, když se odhlásíte nebo když zavřete svůj webový prohlížeč.

5.3 Persistentní cookies se mažou automaticky po uplynutí předem určené doby, která je dle charakteru příslušného cookie různá. Cookies můžete kdykoliv vymazat v rámci bezpečnostních nastavení Vašeho webového prohlížeče.

5.4 Svůj webový prohlížeč můžete nastavit dle svých požadavků a např. zakázat přijímání cookies třetích stran nebo přijímání cookies obecně. Upozorňujeme Vás, že v takovém případě nemusejí být všechny funkce našich stránek dostupné.

6. Sociální sítě

6.1 Na našich stránkách najdete odkazy na sociální sítě Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Tumblr a WordPress.com (ne všechny musejí být vždy aktivní). Jedná se zde pouze o odkazy na příslušné sítě, ne o pluginy sociálních sítí. Ke sdílení údajů prostřednictvím těchto odkazů nedochází.

6.1 YouTube

K zobrazování videí využíváme služby YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“) (v souladu s čl. 6 Nařízení).

Jsou-li videa přímo vložena na našich stránkách, je jejich obsah poskytován YouTube přímo do Vašeho prohlížeče. Současně jsou Vaším webovým prohlížečem poskytovány určité údaje YouTube. K tomu dochází nezávisle na tom, zda na toto video kliknete nebo ne. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které YouTube tímto způsobem získává. Dle našich současných znalostí se jedná o tyto údaje (zejména k zobrazení vložených videí):

  1. navštívená stránka v rámci našich stránek, která video obsahuje,

  2. údaje obecně zprostředkovávané webovým prohlížečem (IP-adresa, typ prohlížeče a jeho verze, operační systém, aktuální čas),

  3. u registrovaných a přihlášených uživatelů YouTube, resp. Google, i jejich Google-uživatelské jméno.

Na stránkách integrovaná videa z Youtube mohou být kdykoliv zablokována příslušným doplňkem v rámci webového prohlížeče, aby tak nedocházelo k žádnému shromažďování údajů ze strany YouTube. Jste-li přihlášeni ke svému účtu u Google, jsou Vaše údaje přiřazovány přímo k Vašemu účtu. Pokud si toto přiřazení k Vašemu profilu u YouTube nepřejete, musíte se před aktivováním videa odhlásit. YouTube ukládá Vaše údaje jako uživatelský profil a využívá je k reklamním účelům, pro účely průzkumu trhu a/nebo k uživatelskému zobrazení svých webových stránek. Takové vyhodnocování probíhá (i pro nepřihlášené uživatele) k zobrazení kontextuální reklamy a k informování ostatních uživatelů sociálních sítí o Vaší aktivitě na našich stránkách. Přísluší Vám právo se proti tomuto budování uživatelského profilu bránit. K jeho uplatnění se musíte obrátit přímo na YouTube.

Další informace k účelu a rozsahu sběru údajů a jejich zpracování naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube. Zde také najdete podrobnější informace o Vašich právech a možnostech omezení shromažďování údajů z důvodu ochrany Vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google Vaše osobní data zpracovává i v USA a podřídil se při tom pravidlům EU-US Privay Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

7. Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje jsou využívány jen tak dlouho, dokud jsou potřeba pro naplnění zákaznického vztahu. Mimo to v případě, že jste nám udělili souhlas s jejich zpracováním a nebo máme k jejich dalšímu zpracování oprávněný zájem. V takovém případě zpracováváme Vaše data, dokud svůj souhlas neodvoláte nebo dokud náš oprávněný zájem nepomine. Nezávisle na tom jsme na základě platných obchodně-právních a daňových předpisů povinni uchovávat Vaši adresu, data o objednávce a o provedené platbě po dobu deseti let.

 

8. Vaše práva

8.1 Máte vůči nám ve vztahu k Vašim osobním údajům následující práva:

Právo na přístup: Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále zejména k informacím o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, jejich příjemcích, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy a další v souladu s čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu: Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na výmaz: Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud není dán právní důvod jejich zpracování dle čl. 6 a čl. 17 Nařízení, zejména nejsou-li osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvolali jste svůj souhlas s jejich zpracováním či vznesli jste námitky proti jejich zpracování nebo byly údaje zpracovány protiprávně. Uvedené se neužije, je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti nebo splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: Máte v souladu s čl. 18 Nařízení právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, popíráte-li přesnost osobních údajů na dobu potřebnou ke zpracování, zpracování je protiprávní a odmítáte-li výmaz svých osobních údajů, osobní údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování, ale Vy požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků nebo jste vznesli námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost údajů: Máte v souladu s čl. 20 Nařízení právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě o zpracování osobních údajů nebo se zpracování provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku: Máte v souladu s čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracováváme z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely oprávněných zájmů společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody, vyžadující ochranu osobních údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat, a to písemným oznámením.

Právo přezkoumat náš postup při zpracování Vašich osobních údajů: Máte dále právo podat stížnost k Dozorovému úřadu, jste-li přesvědčeni, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s Nařízením.

Právo na informaci při porušení zabezpečení: Máte právo obdržet informaci o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, je-li pravděpodobné, že toto porušení bude mít riziko pro Vaše práva a svobody.

Svoje písemné požadavky k uplatnění výše uvedených práv směřujte, prosím, na naši adresu: Nakladatelství Poselství Grálu s.r.o., Nováčkova 379/26, 614 00 Brno, nebo elektronicky na adresu info@nakladatelstvi-poselstvigralu.cz.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti okamžikem jejich zveřejnění na našich webových stránkách.