Zaváté doby se probouzejí 3

Skladem

ČR 5 dní, v EU 14 dnů

V jednotlivých svazcích Zavátých dob a řady „Připravovatelů cesty“ je vylíčen život a působení historických osobností, jež byly zvěstovali a připravovateli cesty Pravdy na Zemi. Dějiny lidstva zde nejsou popsány jako sled politických a společenských událostí, ale ukázány na vývoji lidského pokolení v duchovně rozhodujících dobách.

Svazky vznikaly uprostřed třicátých let minulého století v souvislosti s působením Abd-ru-shina. Mezi lidmi, kteří se připojili ke slovu a dílu Abd-ru-shina, se nacházeli také jedinci otevření pro vhledy do duchovní souvislostí minulého dění. To, co viděli, napsali; neprohlásili se však za autory textů, proto tyto svazky místo uvedení autorů obsahují jen poznámku "Přijato omilostněným a k tomu povolaným člověkem z Abd-ru-shinova okolí“.

Kniha „Zaváté doby se probouzejí" III. obsahuje následující části

● Egypt
● Nemare
● Faraoni
● Neznámé ze života Syna Božího Ježíše
● Apoštolové

 

„Vysvětli nám přece, Ježíši, co jsi řekl o chrámu. Je jenom obrazem? Cožpak nevíš, že tento chrám dal postavit náš otec Šalamoun? Chceš mu vytýkat, že byl napodobitel? Kde by našel vzor? Chceš ho urážet a tvrdit, že tento chrám postavil podle vzoru pohanských chrámů?“

Jehuův obžalovávací hlas zněl stále vzrušeněji a Jehu by horlil ještě déle, kdyby ho nepřerušily rozhořčené výkřiky. Dříve než mohl zopakovat svoje otázky, zvedl Ježíš klidně ruku. Hlasy zmlkly a v chrámu zavládlo úplné ticho. Na Ježíšově tváři se rozhostil nebeský mír, takže na něj musel každý udiveně s obdivem pohlédnout. Když se ujal slova, zněl jeho hlas měkce a vřele:

„Ptáte se mne na vzor tohoto pozemského chrámu. Vězte tedy, že stojí nahoře ve vesmíru krásnější a nádhernější než všechno, co kdy lidská ruka stvořila. Slouží v něm blažení duchové, kteří bez přestávky děkují ve štěstí a radosti Bohu.

Kdybyste tento pozemský chrám dnes zbořili, že by nezůstal kámen na kameni, v nejkratší době by mohl být znovu postaven, pokud by se našel člověk, který by byl dostatečně čistý jako Šalomoun, aby mohl spatřit jeho pravzor.“

Posluchači blaženě naslouchali. Tak k nim dosud nikdo nemluvil. Chtěli slyšet víc, dozvědět se více o tom, co bylo jejich zrakům skryto.

Mezi nenávistnými učenci vznikl neklid, protože si mysleli, že teď našli možnost, jak by mohli Ježíšovi uškodit.

„Řekl, že zboří chrám,“ šeptali si mezi sebou a tato nepravdivá slova se bleskurychle šířila dál.

Lidé přítomní v chrámu se cítili být nemile rušeni. Věděli, že to Ježíš řekl jinak. Snažili se přimět pomlouvače, aby mlčeli, a vyvrátit jejich slova. Tím vznikl slovní spor, který přehlušil Ježíšův hlas.

Náhle Mistr s bolestným úsměvem přerušil uprostřed věty svou řeč. Těmto lidem není možné pomoci! Sami si vždy vše zničí! Přitáhl těsně k sobě záhyby svého roucha, jako by se štítil jakéhokoliv doteku s okolím, a spolu s učedníky opustil klidnými kroky chrám. Nikdo ho nezadržel, přestože za sloupy se skrývali vojáci a čekali na pokyn kněží, aby ho zajali.

Venku si Ježíš zhluboka oddechl.

„Opusťme Jeruzalém,“ vyzval své učedníky. Když chtěli celé pobouření začít mluvit o tom, co právě prožili, požádal je, aby byli zticha. Kolem něho mělo být ticho, ticho po té divoké vřavě!

Více informací
ISBN 978-3-87860-355-9
Formát 156 x 228 mm
Počet stran 400
Jazyk Čeština
Čas doručení ČR 5 dní, v EU 14 dnů